T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI

​​​​​​

Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması


 

Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması


 

Sera Gazı Envanteri Doğrulama Çalışmaları

 

TS EN ISO 14064 standardı kapsamında, DHMİ Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğümüzde Sera Gazı Emisyon Raporu her yıl, bir önceki takvim yılına ait veriler baz alınarak hazırlanmakta ve doğrulama işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

Bu kapsamda, DHMİ Tekirdağ Atatürk Çorlu Havalimanı Müdürlüğümüzde Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde Sera Gazı Envanteri, TS EN ISO 14064-1:2007 standardı şartlarına ve toplam emisyon miktarları, TS EN ISO 14064-3 standardı şartlarına uygun olarak “Makul Güven Seviyesinde” doğrulanmaktadır.

Ek Dosyalar

2013 Sera Gazı En​vanteri Raporu.pdf
2014 Sera Gazı Envanteri Raporu.pdf
2015 Sera Gazı Envanteri Raporu.pdf
2016 Seragazı Beyanı Doğrulama Açıklaması.pdf

2017 DHMİ Çorlu Havalimanı Seragazı ve Sektörel Kriterler Uygunluk Belgesi.pdf

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü